INSTAP niveau

D1.1 geborgen en op gemak voelen

D1.3 eten en drinken (beleving)

D2.4 zinvolle invulling van de dag

D3.2 psychisch welbevinden en probleemgedrag

D4.4 geneesmiddelen

D4.6 Drukletsel

D4.7 infecties

D4.8 vallen

D4.10 vrijheidsbeperkende maatregelen

D4.11 Levenseindezorg

D5.2 spiritualiteit, levensbeschouwing en zingeving

P1.1 woonzorgplan

P2.1 communicatie

P2.2 Informatie

P3.1 zorgcontinuïteit

V1.1 deskundigheid

V2.1.3 strategie en beleid

V2.1.5 kwaliteitssysteem

V2.2.3 ongenoegens, klachten en verbeterwensen (cliënt)

V2.4.1 goed werkgeverschap

V2.4.7 Ongenoegens, klachten en verbeterwensen (medewerkers)

V2.7.1 lokale samenwerking  en integratie in de buurt

V2.7.2 samenwerking mantelzorgers en vrijwilligers

 

DOORGROEI niveau

D1.2 thuis voelen

D1.4 intramurale zorg: veilige woon- en leefomgeving

D1.6 thuiszorg: praktische zelfredzaamheid

D2.1 Voortzetten contacten sociale omgeving

D3.3 verlieservaring en rouw

D4.2 verzorgd lichaam

D4.3 pijn

D4.5 incontinentie

D4.9 voeding en vocht

D5.1 menselijke waardigheid en integriteit

D6.1 Partnerrelatie, intimiteit en sexualiteit

V1.2 Professionele grondhouding

V1.3 bejegening

V2.1.6 dialoog met belanghebbenden

V2.1.7 De organisatie is betrouwbaar

V2.2.2 medezeggenschap cliënt

V2.4.3 voldoende en bekwame medewerkers: beschikbaarheid, scholing en verantwoordelijkheids-toedeling

V2.4.4 voldoende en bekwame medewerkers: zorg mbt ethische aangelegenheden

V2.6.1 Samenhang en continuïteit in netwerken van zorg en of dienstverleningsorganisaties

V2.7.3 Informatie- en communicatietechnologie

 

EXCELLENTIE niveau

D1.5 Praktische toegankelijkheid

D2.2 Integratie Cl in de woonzorgvoorziening

D2.3 Interculturaliteit

D3.1 Eigen levensinvulling

D4.1 Lichamelijk welbevinden

V2.1.1 maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

V2.1.10 Milieu

V2.1.2 Deugdelijk bestuur

V2.1.4 organisatiecultuur en –structuur

V2.1.8 preventiebeleid en veiligheid

V2.1.9 Huisvesting

V2.2.1 aanbod van de organisatie

V2.2.4 bescherming privacy en gegevensbescherming cliënt

V2.3.1 innovatiestrategie en –beleid

V2.4.2 veilige en gezonde werkomgeving

V2.4.5 Medezeggenschap medewerker

V2.5.1 bedrijfsvoering en financiële toegankelijkheid

 

Prestatie overzicht

© 2020 PREZO Woonzorg. Alle rechten voorbehouden

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now