Kwaliteitsindicatoren

PREZO Woonzorg en de Vlaamse overheid spreken dezelfde kwaliteitstaal. De Vlaamse overheid moedigt de woonzorgcentra aan hun kwaliteit van zorg te toetsten aan de indicatoren die ze opnemen in de VIPwzc indicatorenset. Concreet ontwikkelde ze voor de woonzorgcentra kwaliteitsindicatoren waarmee bepaalde aspecten van kwaliteit van zorg en de organisatie worden gemeten. De opeenvolgende meting van eenzelfde indicator, biedt de mogelijkheid om het effect van verbeteracties vast te stellen en op te volgen.

PREZO Woonzorg hanteert bij het meten van processen en resultaten waar mogelijk de indicatoren uit het Vlaams referentiekader kwaliteitszorg. Maar PREZO Woonzorg gaat tegelijk een stap verder.

Door het PREZO Woonzorg kwaliteitsmodel te gebruiken, creëer je een context waarin die metingen zin en betekenis krijgen. Via gestructureerde zelfevaluatie en resultaatmetingen (met indicatoren en tevredenheidsmetingen) kan PREZO Woonzorg datgene wat goed loopt borgen en datgene wat voor verbetering vatbaar is, bijsturen. PREZO Woonzorg biedt bovendien de mogelijkheid om verbeterwensen in concrete projecten om te zetten. Op die manier is het ook een middel dat besturen ondersteunt bij het maken van keuzes en dat de resultaten van de geleverde kwaliteitsinspanningen zichtbaar maakt.

Carla Langie (projectcoördinator PREZO Woonzorg wzc Ocura Montenaken)

“Door de kritische bevraging krijgt men een duidelijk beeld, zwart op wit, van wat goed loopt, maar ook van waar de werkpunten binnen kwaliteitswerking zitten.”

,

PREZO Woonzorg is aangepast aan de Vlaamse context en regelgeving.  Zo zijn jaarevaluatie en jaarplanning eenvoudig te genereren uit het PREZO Woonzorg systeem en worden de in het Referentiekader verplichte metingen gebruikt als proces- of resultaatindicatoren.