60 kwaliteitsthema’s

PREZO Woonzorg werkt rond 60 kwaliteitsthema's, telkens gekoppeld aan een specifieke doelstelling. Die wordt vertaald in concrete acties die de medewerkers en de organisatie ondernemen om ze te realiseren. Per thema is aangegeven hoe je de resultaten dient te meten. Door resultaten en zelfevaluatie naast elkaar te leggen krijg je zicht op mogelijke verbeteracties en –trajecten.

 

Er zijn zorg-gerelateerde thema’s, bijvoorbeeld medicatiezorg, valpreventie, intimiteit & seksualiteit, maar ook beleidsgerichte thema’s, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, strategie en beleid, cliënten- en medewerkersmedezeggenschap. Ook het zorgdossier, communicatie en de zorgcontinuïteit komen aan bod.

Elke prestatie in PREZO Woonzorg is gekoppeld aan een domein, pijler of voorwaarde.

 

De domeinen zijn het hart van PREZO Woonzorg. Ze stellen de cliënt centraal in het kwaliteitssysteem en beschrijven de zes levensgebieden van de cliënt: welbevinden in wonen en leven, sociaal welbevinden, psychisch welbevinden en gezondheid, lichamelijk welbevinden, zingeving en spiritueel welbevinden, partnerrelaties en intimiteit. Per levensgebied staat beschreven welke prestaties de cliënt mag verwachten.

 

De pijlers beschrijven wat er nodig is om de prestaties per levensgebied te kunnen realiseren: een cyclisch geborgd woonzorgplan, een adequate werkwijze voor informatie en communicatie, continuïteit van zorg- en dienstverlening.

 

De voorwaarden beschrijven de noodzakelijke ondersteunende prestaties binnen de organisatie. Ze bevatten de prestaties vanuit het perspectief van de  “professionele medewerkers” en de  “professionele organisatie”.

Domeinen, pijlers en voorwaarden

Prestaties opvolgen via PDCA cyclus

PDCA staat voor “Plan, Do, Check, Act”. Met PREZO Woonzorg werk je rond prestaties via PDCA-cycli:

PLAN

DO

CHECK

Een cliëntgerichte formulering van de doelstelling binnen de diverse domeinen, pijlers en voorwaarden.

Een overzicht van essentiële activiteiten die bijdragen tot de kwaliteit van zorg en organisatie, met een zelfevaluatie van deze activiteiten (hoe doen we het vandaag).

Meten van het kwaliteitsniveau aan de hand van objectieve indicatoren en die transparant communiceren

ACT

Werk concrete borg- en verbeterplannen uit als voorstel naar het beleid en leg deze vast in concrete acties via een projectfiche.

© 2020 PREZO Woonzorg. Alle rechten voorbehouden

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now