KIEZEN voor de cliënt

PREZO Woonzorg zet de cliënt in het centrum van het kwaliteitssysteem. De verleende zorg en ondersteuning vertrekken vanuit zijn of haar noden en verwachtingen. Processen en procedures worden daarop afgestemd, niet andersom. Wie werkt met PREZO Woonzorg garandeert dat de stem van de cliënt gehoord wordt en dat hij - zoveel als mogelijk - de regie over zijn leven en de zorg kan behouden. Afstemming en inspraak staan immers centraal.
Ooit gedacht aan cliëntgerichte zorg? PREZO Woonzorg is hét instrument waarmee je deze waarde in de praktijk kan realiseren!

KIEZEN voor de medewerkers

Medewerkers van de woonzorgvoorziening krijgen enerzijds een eenduidige kwaliteitstaal aangereikt, anderzijds een kompas in handen dat hen stimuleert om professioneel te handelen en borg- of verbeteracties systematisch aan te pakken. De activiteiten maken voor hen duidelijk wat goed en professioneel handelen concreet inhoudt. De toolkit in PREZO Woonzorg gidst hen naar de meeste recente informatie, literatuur, relevante websites, wetenschappelijk onderzoek, wetgeving en richtlijnen.
Met PREZO Woonzorg geef je medewerkers inzicht in wat cliënten wensen en behoeven. Tegelijk maakt werken met PREZO Woonzorg de medewerkers duidelijk wat hun concrete bijdrage aan kwaliteit is...

DOELGERICHT
managen

PREZO Woonzorg biedt management en leidinggevenden een methodiek om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening op een gestructureerde wijze op te volgen en te rapporteren aan de raad van bestuur. Verder is het PREZO Woonzorg kwaliteitsmodel een handige hulp bij bijvoorbeeld een competentiegericht HR-beleid, de beschrijving van functieprofielen… Met PREZO Woonzorg houden staf en management zicht op de evolutie van kwaliteit in de organisatie.
Zelfevaluaties en kritische analyses leiden tot relevante projecten, die, omdat ze SMART geformuleerd zijn,  opvolgbaar en realiseerbaar zijn, en bijna automatisch leiden tot structurele kwaliteitsverbetering en excellentie

EEN BLIK VOORUIT
voor het bestuur

Ellen Moermans

(manager beleidsondersteuning

woonzorggroep GZA)

“We waren aangenaam verrast door de betrokkenheid van onze zorgkundigen. Hun deelname in de projectwerking is meer dan BINGO. Doordat ook zij een belangrijke rol toebedeeld krijgen, zien we dat onze resultaten gedragen worden door de volledige personeelsgroep. Ze staan erachter en ze willen effectief de kwaliteit naar de cliënt toe verhogen.”

,

PREZO Woonzorg geeft bestuurders een objectief en gedetailleerd zicht op de resultaten van de eigen organisatie en positioneert die in een ruimere context. Op die manier is het een sturingssysteem dat organisaties naast financiële boordtabellen kunnen hanteren bij het maken van strategische keuzes en beleidsplannen. PREZO Woonzorg kan worden geïntegreerd in de reeds bestaande of nog te ontwikkelen beleidscyclus van het woonzorgcentrum of de groep van woonzorgcentra.

Door voor PREZO Woonzorg te kiezen bevestigen besturen het waarden-gedreven en maatschappelijk verantwoord karakter van hun ondernemerschap. Door hun focus op geleverde cliëntgerichte kwaliteit zorgen ze voor de toekomstbestendige relevantie van hun organisatie! 
 

Kiezen om PREZO Woonzorg te implementeren is een strategische keuze voor elk woonzorgcentrum, vanuit de overtuiging en het geloof in de meerwaarde voor de cliënt, de medewerkers en de organisatie.

Een strategische keuze

© 2020 PREZO Woonzorg. Alle rechten voorbehouden

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now