Op eigen tempo

De voorziening neemt gaandeweg extra thema’s op om zo op eigen tempo door te groeien naar excellentie. PREZO Woonzorg helpt je om jaarverslagen te maken voor het afgelopen jaar en jaarplanningen voor het volgende jaar. Vanaf dit niveau kan je bovendien je indicatoren gaan vergelijken met sectorgemiddelden (benchmarken).

DOORGROEI

43 prestaties

De organisatie volgt het geheel van de 60 prestaties op via PDCA-cycli. Bovendien kan ze nog meer eigen accenten leggen door eigen indicatoren te bepalen en organisatie-specifieke informatie aan de toolkit toe te voegen.

EXCELLENTIE

60 prestaties

Een volledig overzicht van alle prestaties zoals ze zijn opgenomen in de 3 licentieniveaus  vind je hier.

Een overzicht van de niveaus en de bijbehorende functies vind je hier

Indien op het excellentieniveau goede resultaten worden geboekt, kan de organisatie overwegen om certificering aan te vragen en een externe audit voor te bereiden en te laten uitvoeren.

Liliane Demeester, stafmedewerker zorg WZC Huize Ter Walle, Menen

“PREZO Woonzorg bracht structuur in ons kwaliteitsdenken. Het hielp ons om belangrijke hoekstenen te bepalen en knopen door te hakken.”

,

PREZO Woonzorg heeft drie verschillende gebruiksniveaus, die de woonzorgcentra stapsgewijs kunnen doorlopen, naargelang hun eigen mogelijkheden. Naarmate je evolueert naar hogere niveaus, kan je rond steeds meer prestaties werken en meer functies gebruiken van PREZO Woonzorg:

INSTAP

Focus op de prestaties die verband hebben met de verplichte registraties voor de Vlaamse overheid. Op basis daarvan worden verbetertrajecten (in PDCA termen) opgezet met features zoals: doelstellingen, toolkit, zelfevaluatie, indicatoren, tevredenheidsmeting, borg- of verbeterplan, projectfiche en rapporten.

23 prestaties

© 2020 PREZO Woonzorg. Alle rechten voorbehouden

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now